פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .rar, .doc, .docx, .zip, .pdf, .txt, .csv, .tar, .tar.gz, .tgz, .mov

ביטול